Jumalast sündinud nägemused

Lisas: Kristlik Meedia
08.10.2008

Jumala.kutsumine_

Jumalik võidab maailma ja Jumalast sündinud nägemused muudavad reaalsust.
Taevased nägemused on köitvad, need täidavad inimeste vajadusi ja annavad juurdekasvu. Jumal annab nägemusi vaid inimestele, kes on alandlikud ning annavad Talle au.

Kõik, mis on Jumalast sündinud, võidab ära maailma. Taevased nägemused kannavad endas Jumala võidukat väge, mis toob kõigile, kes sellega kokku puutuvad, elu ja õnnistust.
Need nägemused võivad olla leiutised või avastused, äriideed või uued firmad. Jumal võib anda ka enneolematuid ja paremaid meetodeid, kuidas midagi uuel ja efektiivsemal moel teha.

Taevase nägemuse tunnuseks on see, et inimeste elu paraneb üha. Jumal armastab ju kõiki inimesi ning sellepärast ongi taevased asjad nii köitvad.
Mõnikord tõuseb inimeste või vaimse maailma poolt nägemuse täitumise suhtes vastuseis, mille motiiviks võib olla see, et tahetakse kõike teha jätkuvalt vanamoodsal moel näiteks isikliku kasusaamise eesmärgil.

Nägemuses peituv vägi

Pikaajalises perspektiivis on taevast nägemust võimatu takistada. Jumalast sündinud nägemus kannab endas sellist väge ja elu, et seda on võimatu takistada. Vastuseisvad jõud võivad nägemuse täitumist mingi aja vältel küll viivitada, kuid nad ei suuda hoida Jumalat täitmast seda, mida Ta otsustanud on.

Selleks, et taevane saaks ilmsiks igaühele, võib kuluda aega. Kuid aja jooksul peletavad tõde ja valgus vale ja pimeduse eemale ning segaduse asemele tuleb selgus. Kõverad ja ebaõiged rajad asenduvad Jumala sirgete ja puhaste teedega.
Mõnikord peab Jumal oma plaanide täideviimiseks kasutama hoopis teisi paiku, inimesi ja organisatsioone, kui Ta algselt plaanis. Mitte seetõttu, et Jumal ennast muutnud oleks, vaid pigem inimeste valmisoleku ja sõnakuulelikkuse puudumise pärast. Ja ta viib Oma plaanid täide!

Taevast nägemust iseloomustab asjaolu, et see teenib ja õnnistab inimesi, omades atraktiivset mõju ja põhjustades juurdekasvu. Headuse rohkenemine on selle tundemärgiks, et Jumal ise on asja juures ja et nägemus on Temast sündinud.
Kes neid taevaseid nägemusi saavad? Inimesed, kellel on selleks kõige olulisim eeldus: alandlikkus. Jumal annab nägemusi alandlikele inimestele.

Uhketele ja kõrkidele, kes loodavad rohkem oma võimete kui Jumala peale, ei anta taevaseid nägemusi. See teeks nad senisest veel uhkemaks. Isand armastab kasutada hoopis seda, mis maailma silmis on narrus, et “häbistada tarku ja Jumal on valinud maailma meelest nõrgad, et häbistada tugevaid. Jumal on valinud need, kes maailma meelest on alamast soost, need, kes midagi ei ole, et teha tühiseks need, kes midagi on.” (1.Kor. 1: 27-29)

Anna au Jumalale

Miks Jumal nii teeb? Seletus on järgmises piiblisalmis: “Et ükski inimene ei kiitleks Jumala ees.”

Jumal peab saama au selle eest, mida Ta inimeste ees teeb. Neil, kes maailma silmis on väikesed, nõrgad ja koguni narrid, on palju kergem anda Jumalale au kõige eest, mida Tema teeb. Targad, uhked ja isekad seevastu võtavad au enesele.
Kui oled saanud nägemuse Taevast, hoia seda! Ära kaota seda unistust, milles on nii suur vägi, et muudab maapealset reaalsust. Ja kui see sündima hakkab, ära unusta anda Jumalale au.

Rootsi keelest H.T.

Lennart Pedersen
Magazinet

Allikas:
Eesti Kristlik Nädalaleht
14.12.2000 / Nr 49
Lisa kommenaatr


Kirjuta kommentaar. Kommeteerimisel jäta meelde, et see on selle kodulehe külalisteraamat, kuhu on oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. See koht ei ole tõesti negativismi aga ka kriitika jaoks. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid Ees- ja Perenimega asjalikud kommentaarid, millel on sisu väärtust ja mis sobivad kodulehe suunitlusega. Anonüümseid kommentaare me ei lisa! Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks!