Lõikamata lõikus – internetis

Lisas: Kristlik Meedia
11.01.2004

Avasta.internet

Oleme 20. ja 21. sajandil tunnistajateks suurte tehnoloogiliste lahenduste arengul.
Meile on avanenud uus uks, mille läbi võime paisata Jumala Sõna oma maailma. Me ei tohi maha magada seda suurepärast voimalust. Vajame teadmisi ja oskuseid, et vallutada ja “alistada” – INTERNET. Me ei tohi pealt vaadata, kuidas vaid patused, rüveduse levitajad (porno), jehovistid voi B.Laddeni sugused seda oma eesmärkide saavutamiseks kasutavad.

2002 aastal toimus Tallinnas seminar: KRISTLANE ja INTERNET. Toome teieni ühe loenguosa kokkuvõtte.

Interneti eelised vorreldes teiste meediaväljunditega:

 • Juurdepääs 24 h
 • Juurdepääs kõikjalt maailmast
 • Privaatsus
 • Kasutajamugavus

Internet ja kristlased:

 • Internetiteenistused. Sirutuda välja ja jõuda kadunuteni. Pakkuda neile lahendusi. Selles töös loeb kvaliteet mitte kvantiteet.
 • Lisarakendus senisele tööle. Teha senist tööd veel efektiivsemalt. Kaasata seniste väljundite hulka ka interneti osa. Internet on üks lisa väljund. Internet ei puuduta küll kõiki aga selle läbi jõuab paljudeni.
 • Keskkond kristlastele. Kristlaste elu mugavamaks muutmine ja omavahelise kommunikatsiooni viimine uuele tasandile.

Jumala Sõna – Mt.9;36-38
Jeesus pidas maailma põlluks ja inimesi lõikuseks – viljaks. Kas me näeme nii nagu Tema näeb? Kas sa koged Tema kutsumist oma elus, et jõuda kadunuteni?
Vilja lõikamiseks on erinevaid tehnoloogiaid – sirbist kombainini. Internet on üks arvestatav vahend, mille läbi saab jõuda inimesteni ja kuulutada evangeeliumi.

Jumala Sõna – 2Kor.9;19-23
Inimvili on kallis vili. Lõikusele tuleb järgi minna, mitte oodata, et see ise aita tuleb. Tuleb maksta see hind, et jõuda inimesteni. Liiga palju on eluvõõrast lähenemist, keda me sellega võidame?
Internet on üks unikaalne voimalus, mille läbi võib jõuda nendeni, kelleni reaalelus võibolla ei jõuta. Üle maailma on palju tunnistusi, kus inimeste pöördumislood algavad internetis.

Jumala Sõna – Kol.4;2-6
Kas meile ei ole juba uks juba avatud? Kas me ei peaks palume, et Jumal annaks tarkust, mida me selle internetiga peale hakkaksime? Tarkus – on oma voimaluste äratundmine ja nende ärakasutamine.
Kas Jumal on selle uks avanud? Kas netiteenistust saab Jumalariigi töö hulka arvata. Kas Püha Vaim võidmine on selle töö peal? Kas Jeesus kasutaks internetti ?

Jumala Sona – Fil.2;14-16
Olla valguseks.  Paljud on kurtnud, et internet on üks pime ja laastatud koht. Aga miks? Äkki on põhjuseks ka meie tegemata jätmine?
Kus on võimalik anda internetis oma isiklik tunnistus? Kindlasti on vaja teadmisi ja kogemusi selles, alati ei saa lihtsalt peale lennata nagu reaaleluski.

Interneti vallutamiseks:

 • Me peame avastama interneti
 • Joudma selgusele Jumala tahtest
 • Oppima, kuidas seda koike teha
 • Hakkmaa kuskilt peale ja tegema seda.

Allikas:

Seminar: KRISTLANE ja INTERNET (2002 Tallinn)
Lektor: Antti Loodus (Kristlik Meedia esindaja)
Kristlik Meedia CopyRight

 
Lisa kommenaatr


Kirjuta kommentaar. Kommeteerimisel jäta meelde, et see on selle kodulehe külalisteraamat, kuhu on oodatud vaid väärikad sissekanded ja positiivne tagasiside. See koht ei ole tõesti negativismi aga ka kriitika jaoks. Kõik kommentaarid vaadatakse enne üle ja sobivusel lisatakse blogilehele. Lisatakse vaid Ees- ja Perenimega asjalikud kommentaarid, millel on sisu väärtust ja mis sobivad kodulehe suunitlusega. Anonüümseid kommentaare me ei lisa! Sinu E-maili lisamine on kohustuslik (spämmifilter) ning seda ei näidata teistele ega kasutata reklaamiks!