Missioon

Author: Kristlik Meedia
10.01.2004

Meie visioon ja eesmärk lahti kirjutatuna ning tähtsuse järjekorda panduna:

1) Interneti evangelism ja Jumala Sõna kuulutamine. Meie peamine visioon on luua erinevaid kristliku ja evangeelse sisuga veebi keskkondasid, kodulehti, e-traktaate, veebigraafika (bännerid, e-flaierid, jms.) Selle alla kuulub ka kristlike tekstimaterjalide kogumine, arhiveerimine. Jutluste, piibliõpetuste, kristlike artiklite kogumine ja avaldamine. Samuti Jumala Sõna õpetuse levitamine auio ja video kandjatel – internetis. Võid lisa lugeda meie projektide lehel.

2) Luua lisaväärtust kristlastele: kristlastele mõeldud kodulehed ning veebi keskkonnad.  Samuti toota kristlikke materjale, graafikat ja muud meedialast ning kogudusetöös vajaminevat materjali: audio, video, graafika, fotod jms. Võid lisa lugeda meie projektide lehel.

3) Osutada meedialaseid teenuseid: interneti teenused ja lahendused, graafika, kujundus, trükised, traktaadid, kaardid jms. See on eanmus kordi tasuline teenus ja liigitub äriteenuse alla.Tellides meilt internetilahendusi ja muid meedialaseid teenuseid – tooteid, toetad sa HEA SÕNUMI kuulutust KristlikMeedia kaudu – läbi. Meie suur osa kasumist suuname kristlikesse projektidesse.

MEIE USUTUNNISTUS

………………………………………………………………………………………………..

Apostelik usustunnistus

Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, kes on saadud Pühast Vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, oma kõigeväelise Isa paremal käel, sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.

………………………………………………………………………………………………..

“Üks ihu ja üks vaim, nagu te ka olete kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest; üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja teie kõikide sees.” Ef.4,4-6

………………………………………………………………………………………………..

NB! Me ei esinda mingisugust kinnist ususekti ega usufanaatikute rühmitust. Selge mõistus, arukus, avar silmaring, avatud süda, usk Jumala Sõnasse, palvemeelsus ning teenida Issandat Pühas Vaimus on meie moto. Me ei tunnista järgmisi usuliikumisi jehoovatunnistajad, mormoonid, uus apostelik kirik, jt.

Armastuses ja Tões …

Antti Loodus

KristlikMeedia
kristlik teenimistöö